Stockholm Car Meet 2024

Terms and conditions

  1. Villkor för biljettköp:
    En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Vid skada eller sjukdom som omöjliggör deltagande på evenemanget ges full återbetalning vid uppvisande av läkarintyg.
  2. Personuppgifter:
    Vid beställning godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer, medverkan på bild/film och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring,digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudande från Egmonts samarbetspartners. 

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter. 

Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan www.storyhouseegmont.se/personuppgifter.

För vidare åsikter, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm,epost imy@imy.se.

För fullständiga villkor se www.storyhouseegmont.se/villkor